เสาอากาศ UHF-ANTENNA DVB-T2 PEA01 / เสาอากาศดิจิตอลทีวี

– Booms fold flat and reflectors detach for easy storage/transportation
– Electronic 75Ω
– Connection: F type
– Forward Gain: 12-15dB
– FrontBack Ratio: >28dB
– Froquency rango (MHZ) , 470-790 (21-60 CH)

รายละเอียดเพิ่มเติม

Specification