แก้ปัญหาสัญญาณ 5G 700MHz รบกวนระบบดิจิตอลทีวีมาแล้วนะครับ

วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับเพือนช่างนะครับ สังเกตุอาการว่ามันเข้ามารบกวนทางไหน

1.เข้าทาง LNB ที่ติดตั้งกับจาน มีวงจรป้องกันสัญญาณ 5G รบกวนหรือยัง กวนมากขนาดไหน
2.เข้ามารบกวนผ่านระบบแผงดิจิตอลทีวี มีวงจรป้องกัน 5G รบกวนไหม ย้ายแผงดิจิตอลทีวีหรือหาทางป้องกันได้ไหม
3.หาอุปกรณ์กรองสัญญาณ 5G Filter ทำหน้าที่กรองสัญญาณ
4.ขั้นตอนสุดท้ายเลิกใช้แผงทีวีไปใช้จานดาวเทียมแทนครับ ถ้าสัญญาณรบกวนแรงๆ