การต่อใช้งาน อุปกรณ์​ PEA​ Digital​ Television Encoder​ รุ่น​ 5DVB-IP

การต่อใช้งาน อุปกรณ์​ PEA​ Digital​ Television Encoder​ รุ่น​ 5DVB-IP

เป็นการต่อใช้งานรูปแบบแยกส่วน ภาคการทำงานออกจากกัน ท​ำ​ให้​ประยุกต์​การใช้งานในะบบรูปแบบ ของระบบ
✅ DIGITAL​ IPTV​ ส่งสัญญาณ​ในรูปแบบ IP​ ( UDP​)​ สามารถนำไปใช้งาน​กับ​ระบบ​ Network​ IPTV​ SERVICE​ เช่น​ Sumsung TV, LG TV Server
✅ DIGITAL​ MATV​ ส่งในระบบ RF​ DVB-T​ โด​ยผ่าน​อุปกรณ์​ต่อพ่วง ที่เรียกว่า IP-Modulator​ ( 4RF DVB-T)